Smallbrooks blog

Active citizenship and crowdfunding

Af Rocio Triboli

Crowdfunding has become a popular way for individuals and organizations to raise money for their projects, businesses, and causes. However, beyond a funding mechanism, crowdfunding has the potential to foster active citizenship and community participation in the decision-making process.

Medborgerskab handler om at borgere engagerer sig i samfundet og bidrager til at forbedre lokalområdet. Crowdfunding kan medvirke til dette ved at være en platform, hvor borgere kan mødes og sammen finansiere projekter, der er forenelige med deres fælles mål og værdier.

Læs mere om borgercrowdfunding

Active citizenship

Active citizenship and crowdfunding

I dette blogindlæg ser vi et par eksempler på, hvordan crowdfunding kan fremme medborgerskab.

1- Giver magt til borgerne

Through community-driven development projects, crowdfunding allows communities to pool their resources and collaborate on projects that improve their neighborhood or address a specific issue that they care about. These projects can range from at plante blomster i en fælleshave til at bygge en legeplads eller en bro. Ved at finansiere og deltage i projektet sammen bliver borgerne aktive deltagere når det kommer til at forme det fysiske og sociale landskab i deres lokalområde.

2- Fremmer sammenhængskraften i lokalområdet

Ved at støtte et projekt kan borgerne møde andre, der deler deres værdier eller vision for lokalområdet. Det kan føre til mere samarbejde og stærkere sociale forhold, der kan gavne lokalområdet på andre måder end blot gennem det specifikke projekt, de har støttet. 

3 - Øget transparens

Crowdfunding projekter er typisk meget åbne når det kommer til projektets detaljer og hvordan pengene skal bruges. Det opfordrer også til åben and tilbagevendende kommunikation mellem projektejeren og deres støtter. Denne transparens fostrer ansvarlighed og tillid mellem parterne, da den sikrer at alle informeres om, hvordan det går projektet og at pengene bruges som lovet.

4 - Øger stolthed i lokalsamfundet

Borgere, der støtter en crowdfunding kampagne dedikeret til et lokalt projekt, kan opnå en følelse af stolthed og ejerskab i projektet, som kan føre til øget deltagelse i andre initiativer i lokalsamfundet.

5 - Giver en stemme til underrepræsenterede grupper

Marginaliserede grupper har ofte svært ved at tilgå traditionel finansiering; her kan crowdfunding være et godt alternativ til at få deres ideer finansieret. Crowdfunding giver disse grupper mulighed for at fortælle deres historier og at blive forbundet med et bredere lokalsamfund, der muligvis deres værdier og vision. Ved at udnytte den magt, sociale medier har, kan crowdfunding forstærke deres budskab og hjælpe med at skaffe støttere.

Crowdfunding giver også borgere muligheden for at involvere sig med sager og foreninger, der deler deres værdier. I stedet for bare passivt at donere penge til en velgørende organisation, kan borgeren nu aktivt bidrage til et projekt, de er glade for, og samtidig føle ejerskab og ansvar over for det. Dette engagement kan føre til en dybere forpligtelse over for sagen og en større følelse af tilfredshed og at have gjort en forskel.

priscilla-du-preez-W3SEyZODn8U-unsplash 1

Udfordringer

Crowdfunding er dog ikke uden sine udfordringer. Det kræver både en del tid og indsats at planlægge, promovere og udføre crowdfunding projekter med succes. Der er desuden ingen garanti for, at projektet når sit mål, hvilket kan være afskrækkende for både projektejere og støttere. Crowdfunding kan også være svært tilgængeligt for enkelte borgere pga. digitale udfordringer, sprogbarrierer eller økonomiske problemer.

Til trods for disse udfordringer har crowdfunding potentialet til at ændre den måde, lokalsamfund og borgere håndterer deres lokale og globale udfordringer. Ved at udnytte deres fælles handlekraft kan crowdfunding gøre borgere til medborgere og give dem og deres lokalområder modet til at tage deres fremtid i egen hånd.

The Danish example - active citizenship

I Danmark er der kommet en ny online platform, Crowdfunding Danmarkfor borgerdrevne projekter. Denne nytænkende platform giver hver kommune mulighed for nemt at oprette og drive deres egen crowdfunding platform.

En af Danmarks største byer, Aarhusvar den første kommune til at lancere deres egen crowdfunding platform, Crowdfunding Aarhus, i sommeren 2022. Tiltaget blev positivt modtaget af byens borgere, og de er allerede i gang med anden runde projekter. 

Conclusion- Active citizenship and crowdfunding

Crowdfunding er ikke bare et finansieringsværktøj men også en metode til at skabe medborgerskab og give magten til lokalområdet. Ved at samarbejde om projekter, give en stemme til marginaliserede grupper og engagere sig med gode formål kan borgere blive medborgere og forandringsskabere i deres lokalområder. Crowdfunding har potentialet til at demokratisere finansiering og skabe et samfund præget af inklusion og borgerinddragelse.

Introduktion til crowdfunding

Ny i crowdfunding? Udforsk vores guide om crowdfunding og crowdfundingplatforme. Alt du skal vide samlet ét sted.

Er du en kommune?

Opret en crowdfundingplatform til din kommune og gør dine borgere til medborgere gennem lokale projekter.

Klar til at komme i gang?

Kontakt os hvis du har spørgsmål