Smallbrooks

Grocery retail crowdfunding

Let consumers support the products
they love

Create a crowdfunding platform and enable users to invest in the food initiatives that they believe in.

SMALLBROOKS

Retail grocery crowdfunding made easy

Create a crowdfunding community with an easy-to-use custom platform that benefits consumers and suppliers alike.  

Grocery crowdfunding platform

Custom front-end design

Build your platform your way. All colors, fonts and content is created in accordance with your brand guidelines. 

Users, projects, and payments

The platform handles transactions, project management and user validations and details.

Extensive back-office

Easily track all projects, organise content and manage accounts in the extensive admin client. 

Get your own crowdfunding platform

Enable suppliers

Provide new food initiatives with the means to bring their idea to your shelves.

Empower consumers

Let shoppers decide what products they want to see in their local supermarket.  

Coop Crowdfunding: Local shoppers support early stage food initiatives

Coop is Denmark’s largest retailer with over 1,200 stores and 1.7 million members. Their platform, Coop Crowdfunding, allows food producers to get funding for their projects.

Why start a crowdfunding platform?

Enpower both consumers and suppliers

Crowdfunding is more than funding. It's a way to connect the consumer directly to the food initiatives they want to see.

Deltagelse 1

Participation

Let shoppers find and support the projects that resonate with them.

Indsigt

Insight

See what projects consumers support and discover new trends.

Branding

Branding

Become the facilitator of a new community and strenghten your brand position.

Gennemsigtighed

Transperancy

Allow consumers insight into how products are created and delivered.

Udbud

Find suppliers

Let early stage food initiatives come to to you. Discover the best and brightest ideas and help realise them.

Fællesskab

Community

Create a new way for consumers to interact directly with suppliers and enable new connections.

Free guide to grocery retail crowdfunding

Civic crowdfunding guide download

F.A.Q.

På Crowdfunding Danmark håndterer kommunen ikke borgernes penge direkte. Den del tager Smallbrooks sig af. Vi har tilladelse som betalingstjeneste og er underlagt Finanstilsynet. Det betyder, at vi  må opbevare og håndtere de penge, der løber gennem crowdfundingplatformen fra borgerne til projekterne. Vores system holder styr på pengene, og pengene opbevares sikkert på en separat konto i et dansk pengeinstitut. 

Nej. Standardprisen for at få en platform på Crowdfunding Danmark ligger under udbudsloftet.

Den største og vigtigste opgave ved at drive en crowdfundingplatform er at finde og kvalitetstjekke projekter. Uden projekter bliver din crowdfundingplatform ikke en succes. Øvrige opgaver kan være at markedsføre platformen og projekterne, opdatere indholdet på platformen og håndtere henvendelser fra brugere på siden.

Ønsker du at oprette en crowdfundingplatform til din kommune, skal du blot tage kontakt til os på info@smallbrooks.com. Herefter kan vi hurtigt oprette en platform til din kommune.

Crowdfunding Danmark tager ingen gebyrer fra de projekter, der gennemføres på platformen. Alle udgifter relateret til drift af platformen (servere, betalingskortgebyrer o.l.) afholdes af Crowdfunding Danmark og er indeholdt i den faste abonnementsbetaling, som hver kommune betaler for at være med i løsningen.

Kommunen kan vælge at tage et gebyr fra fuldt finansierede projekter, som fratrækkes det samlede beløb, projektet har indsamlet.  

Der er to typer projekter, I som kommune kan tilbyde på jeres crowdfundingplatform: Belønnings- og donationsprojekter.

Belønningscrowdfunding er reguleret under Købeloven. Det betyder, at man som køber har ret til at få sin vare, til at fortryde sit køb og til at få pengene tilbage ved manglende eller mangelfuld levering. Det er vigtigt, at pris og værdi modsvarer hinanden, hvilket vil sige, at man ikke kan tilbyde en belønning til en pris, der væsentligt overstiger belønningens værdi. Et eksempel kan være at sælge en billet til en festival til 500 kr. på crowdfundingplatformen men sælge den samme slags billet til 250 kr. på ens egen hjemmeside.

Det er dog muligt at tilbyde belønninger til overpris, hvis projektet er meldt til Indsamlingsnævnet. Da vil projektet nemlig være en kombination af belønning og donation.

 

Donationscrowdfunding betyder, at man giver økonomisk støtte til projektet uden at få noget igen af nævneværdig værdi. Dette kræver, at projektet er godkendt af Indsamlingsnævnet, eller at foreningen/organisationen bag er forhåndsgodkendt til at lave indsamlinger. Som støtter af et donationsprojekt har man ikke samme fortrydelsesret som under belønningscrowdfunding

Ready to get started?